گزارشات مالی

 فرم مشخصات سهامداران:
آگهی پرداخت سود سهام 96:
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده:
اطلاعیه در تاریخ 96/10/02 :
قابل توجه کلیه سهامداران گرامی
ضمن عرض تبریک اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادر
(80% از محل سود انباشته و 20% از محل آورده نقدی و مطالبات)
بدین وسیله به اطلاع میرساند پرداخت سود سهام به بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده موکول می گردد.
آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه:
اطلاعیه:

در اجرای دستور العمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر و مصوبه مجمع عمومی شرکت، مطابق جدو اعلامی دارندگان 5001تا 1000,000سهم میتوانند از تاریخ 1395/10/12 با مراجعه به شعب بانک رفاه نسبت به اخذ سهام سال 94 خود اقدام نمایند.

اطلاعیه:

در اجرای دستور العمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر و مصوبه مجمع عمومی شرکت، مطابق جدو اعلامی دارندگان 1 تا 5000 سهم میتوانند از تاریخ 1395/09/06 با مراجعه به شعب بانک رفاه نسبت به اخذ سهام سال 94 خود اقدام نمایند.

سهامدارانی که تا کنون نسبت به ارائه کپی شناسنامه  و کارت ملی جهت تکمیل پرونده سهامداری خود اقدام ننموده اند می بایست مدارک خود را به دفتر شرکت از طریق پست و یا نمابر 02144567021 ارسال فرمایید.


20

اطلاعيه پرداخت سود سهام

1اگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت لابراتوارهاي رازک(سهامي عام)   سال مالي منتهي ب�� 1392/12/29
اگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت لابراتوارهاي رازک(سهامي عام)
مجمع عمومي عادي سالانه شرکت لابراتوارهاي رازک(سه??مي عام)در تاريخ 1392/02/29تشکيل وتصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
اطلاعيه
اطلاعيه بانک رفا در خصوص نحوه پرداخت سود سهامداران شرکت لابراتوارهاي رازک———————————————–تحليل روزنامه دنياي اقتصاد از شرکت لابراتوارهاي رازک


———————————————–
 فايل پيوست
فايل پيوست
فايل پيوست
عنوان
pdflogo صورت مالی شش ماه  اول 93
pdflogo بودجه حسابرسی نشده شش ماه اول 93


pdflogo
گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي ساليانه سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391pdflogo
اطلاعات و صورتهاي مالي 12 ما هه منتهي به  1391/12/30 – حسابرسي شدهimages
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 1391/09/30    –  حسابرسي نشدهimages
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به1391/12/30 بر اساس عملکرد واقعي 9 ماهه – حسابرسي نشدهimages
گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29   –  حس??برسي شده
pdflogo اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه 1390
pdflogo pdflogo pdflogo گزارشات مالي 89
pdflogo آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه
 pdflogo پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه
 pdflogo اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/03/31
pdflogo بودجه ميان دوره اي دوره ماهه منتهي به  1390/06/31
pdflogo صورت هاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31

دانلود اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1389/12/29.
———————————————–
به اطلاع ميرساند شرکت لابراتوارهاي رازک در سه ماهه اول س??ل 90 توا??ست با کوشش و همکاري مديريت و پرسنل خود 29 درصد از بودجه فروش سال 90 را پوشش دهد که نسبت به سال مشابه خود 68 درصد افزايش داشته است.همچنين گزارش سه ماهه اول پيش بيني و صورت هاي مالي پيوست ميبشاد که نشان دهنده عملکرد رازک در سه ماهه مي باشد.

2829