فروش محصولات دامی

فعالیت های واحد بازاریابی، فروش و صادرات دامی

از آنجاییکه تحولات و رخدادهای صنعت پرورش دام و طیور در داخل و خارج از کشور بسیار سریع و بعضاً غیر قابل پیش بینی می باشد و این تحولات که عمدتاً ناشی از بروز و شیوع بیماری های حاد ویروسی، میکروبی و همچنین تغییر قیمت ��هاده هایی خوراک دام و طیور و مواد اولیه مورد استفاده صنایع داروسازی بوده و بر قیمت داروها و مکمل ها و بازار مصرف این محصولات تاثیر مستقیم می گذارد لذا وظیفه واحد بازاریابی و فروش از نظر پاسخگویی به خواسته های مشتریان و تامین نیاز مصرف کنندگان بسیار سنگین می باشد.
بنابراین حس مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری در خصوص جلب رضایت مشتری، انطباق سیاستهای فروش در راستای تغییرات بازار در مقابل فعالیت رقبا بمنظور حفظ سهم و دستاوردهای قبلی و دریافت سهم جدید از بازار از ویژگی های این گروه کاری محسوب میگردد.

در مجموع همکاران شاغل در بخش بازاریابی و فروش بصورت یک مجموعه کاملاً منسجم با در نظر گرفتن شاخص ها و مولفه های موجود در بازار و با توجه به سیاستهای از پیش تعیین شده تلاشهای خود را برای رسیدن به اهداف زیر معطوف می نمایند.

  • الزام توجه به خواسته های مشتری و اهمیت دادن به امر مشتری مداری و تسری این تفکر در کل فعالیت های شرکت.
  • توجه به سودآوری فعالیت های تولیدی شرکت از طریق نوآوری، شناسایی و معرفی فرآورده های منحصر به فرد بمنظور تولید در بخش های مختلف تولیدی شرکت.
  • حفظ روابط مناسب با مشتری از طریق درک متقابل معضلات و اعمال خواسته ها و نظرات مشتری در زمینه ارتقاء کیفیت.
  • اثبات شایستگی و توانمندی رازک در صحنه رقابت کمی و کیفی با سایر رقبا.
  • به موازات رفع نیازهای داخلی انتقال توانمندی های کمی و کیفی تولید که در قالب صادرات دارو متجلی می گردد در زمره فعالیت های کارگروهی (Team work) پرسنل واحد بازاریابی و فروش می باشد.


شاغلین در این بخش با برگزاری جلسات هماهنگی و مشورتی که تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیریت این واحد انجام می شود آخرین دستاوردها و نیازهای بازار مصرف را تجزیه و تحلیل نموده و با در نظر گرفتن الگوی مصرف و شاخص های کیفیت، قیمت، محصولات مشابه، رفتارهای رقبا و سرویس و خدمات علمی و خدمات پس از فروش به خود ارزیابی می پردازند و مناسب ترین راهکار و تصمیم را در جهت ارائه برنامه فروش، رفع نیاز و جلب رضایت مشتری اتخاذ می نمایند.

حاصل همه این تلاشها دریافت سفارش از مشتری و انعکاس آن در قالب برنامه هفتگی، ماهیانه و سالیانه فروش به واحد برنامه ریزی و پیگیری تولید بموقع، صدور فاکتور و هماهنگی در زمینه ارسال بموقع کالا به سرتا سر کشور می باشد.
هماهنگی در زمینه جمع آوری و وصول مطالبات داروهای ارسال شده و کسب نظر سنجی از مشتریها و مصرف کنندگان در قالب برنامه پایش رضایت مشتری از مهمترین فعالیتهای واحد بازاریابی و فروش محسوب می شود.