توسعه محصول

واحد توسعه محصول

در اسفند ماه 1388 با هدف کشف تکنیک های جدید و موقعیت های مناسب در بازارهای داروئی دنیا و تولید محصولات تحت لیسانس و همچنین توسعه و تسریع پروژه های فعلی شکت تاسیس گردید .

در این واحد با ارزیابی بازارهای فروش در ایران و دنیا و شناسایی نیازهای بازار دارویی ایران ارتباط با شرکت های داروئی معتبر برقرار شده و در این خصوص پروژه هایی تعریف شده است که به صورت واردات به شرط ساخت تحت لیسانس شرکت مربوطه انجام خواهد شد .

همچنین در این واحد هماهنگی لازم بین واحدهای مختلف با هدف تسریع بخشی تولید پروژه های تحقیقاتی صورت می پذیرد تا زمان شروع پروژه تا رسیدن به تولید محصول در کوتاهترین زمان ممکن تحقق یابد .