تحقیقات

واحد تحقیقات و توسعه

تاریخچه
شرکت رازک درسال 1343 ه.ش. توسط کمپانی فایزر،بعنوان شعبهء فایزر تأسیس شدوپس از انقلاب اسلامی ایران، ملی شدو به لابراتوارهای رازک تغییر نام یافت.ابتدا تمام اقدامات مربوط به اصلاح یا تغییرات فرمولاسیون محصولات توسط تیمی از پرسنل آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام می شد. در اوایل دهه 70 ه.ش با نصب و راه اندازی راکتورهای آزمایشگاهی و سایر تجهیزات لازم ،برخی از مواد شیمیائی مورد نیاز شرکت برای محصولات دامی، سنتز یا خالص سازی می شد. درسال 1381 «آزمایشگاه تحقیقات» با بهره گیری از پرسنل داروساز و شیمیست ، در ساختمانی نوساز ،پایه گذاری وشروع به فعالیت نمود.
امکانات ، تجهیزات و منابع

  1. ساختمان نوساز به مساحت 160 متر مربع در دوطبقه شامل : آزمایشگاههای فرمولاسیون ، سالن پایداری،اتاق بایگانی ومدارک.
  2. دستگاهها و تجهیزات فرمولاسیون و ساخت محصولات در مقیاس آزمایشگاهی ، امکانات مخصوص برای آزمایشات پایداری محصولات در شرایط کنترل شده مطابق دستورالعملهای بین المللی
  3. پرسنل: 2 نفر دکتر داروساز ، 3 نفر شیمیست با گرایش های متفاوت ، 2نفرپرسنل اداری
  4. مشاورین علمی وهمکاران دانشگاهی در زمینه های فارمــاکولوژی، بیوفارماسی، شیمی داروئی (بویژه برای انجام آزمایشات همسنگی زیستی محصولات و مقایسه آنها نسبت به محصولات مشابه خارجی).
  5. همکاری با شرکتهای خارجی بصورت تولید تحت لیسانس محصولات برند .
زمینه های فعالیت

  1. فرمولاسیون و ساخت محصولات جدید(انسانی و دامی) و رساندن آنها به تولید صنعتی.
  2. ترابل شوتینگ برای محصولات جاری شرکت وارائه طریق برای رفع مشکلات تولید آنها.
  3. تهیه و تنظیم پرونده جامع محصولات شرکت .
پیشرفتهای اخیر
درطی دوسال اخیر ، 18 قلم محصولات جدید انسانی و دامی به تولید صنعتی رسیده اند ومجوز ساخت 35 قلم محصولات انسانی دیگر نیز اخذ شده است.
اهداف

  1. انتخاب وساخت محصولات جدید با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین.
  2. انتخاب و ساخت محصولات جدید بمنظور افزایش سود شرکت.

سالن ها

سالن آنالیز : دراین سالن کلیه مراحل آنالیزی برای نمونه های مواد اولیه جدید که بمنظور ساخت محصولات جدید تدارک شده اند ، انجام میشود تا ابتدا از کیفیت مطلوب آنها اطمینان حاصل شود و سپس برای نمونه سازی بکار بروند. پس از ساخت نمونه های محصولات جدید هم مراحل آنالیز کیفی مجددا در همین سالن صورت میگیرد.

سالن فرمولاسیون : دراین سالن کلیه مراحل بررسی وانتخاب اجزای مناسب برای یک محصول جدید و سپس مراحل فرمولاسیون و نمونه سازی محصولات جدید ، انجام میشود و همچنین بررسی اولیهء خصوصیات فیزیکی نمونه محصولات هم دراین قسمت صورت میگیرد.

دستگاه انکوباتور پایداری : نمونه های محصولات جدید که در واحد تحقیقات فرمولاسیون و ساخته میشوند ، بمدت حداقل شش ماه مستمر در دستگاه انکوباتور پایداری ، تحت دما ورطوبت کنترل شده قرارمیگیرند وبصورت ماهیانه و منظم نمونه برداری و آنالیز کیفی میشوند تا تغییرات احتمالی آنها مشخص و بررسی شوند واز پایداری و کیفیت آنها در طولانی مدت ( حداقل دوسال) اطمینان حاصل شود.

سالن مدارک و مستندات : مقالات و مطالب علمی ونتایج فعالیتهای عملیاتی انجام شده در واحد تحقیقات ، بصورت مکتوب و مستند درپروندهء مخصوص هرمحصول ثبت و نگهداری میشوند ودرنهایت ، پس از اتمام مراحل تحقیقاتی یک محصول جدید ، برای گردآوری و تنظیم پروندهء جامع آن محصول ،ازمدارک و نتایج آنالیزی و فرمولاسیون آن استفاده میشود تا مجوز ساخت صنعتی آن محصول از اداره دارو اخذ شود.