فروش آنلاین


با ما مستقيم در ارتباط باشيد 44567023 و 44537027 – آدرس پست الکترونیکی : Sales@razak-labs.com


1

{ نمایندگان مکمل داروسازی رازک }

ردیف استان نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 آذربایجان شرقی دام طب خاوران 0411-4264001-4
2 آذربایجان غربی نفیس کاووش گستر 88921419-22
3 اردبیل آرتا شفا دام 0451-3335625
4 اصفهان دامینه مهر گستر سپاهان 0312-3116647
5 تهران هماهنگ
جهان طب گستر ایرانیان
آرتمن تجارت
دارو های دامی داروپخش
داروخانه ایران
بهدام ساوجبلاغ
66913043-47
66558620-25
66089947
88705982
0261-7305050
0262-4354968
6 چهار محال و بختیاری آبان چهارمحال 0382-4228799
7 خراسان بهزیست دام طوس 0511-6663231-3
8 خوزستان ماکیان رشد دارو 0611-2273517
9 زنجان دکتر بهریان 22567421
10 سمنان مروارید کومش 0273-2244114
11 سیستان و بلوچستان صحت دام زاهدان 0541-4506985
12 فارس بهراد راوش 0711-7269498
13 قزوین گوهران پیشرو 0281-2231440
14 قم شفا مهر پایا 0251-6658009
15 کردستان شفا بخش سنندج 0831-7233356
17 کرمانشاه و ایلام آریانا دارو گستران 0831-7278200
18 گلستان ادراک طیور گلستان 0171-4425497
19 لرستان پاژن
اکسیر گستر سارینا
0661-3221764
0662-4454566
20 مازندران آمارد دارو داران 0121-2243748
21 مرکزی جهان طب گستر ایرانیان 0861-3620304
22 همدان دامین گستر هگمتان 0852-3263375
23 یزد صحت دام یزد 0351-7263038