بازدید ریاست محترم سازمان دامپزشکی کل کشور و مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین از شرکت لابراتوارهای رازک